ANEMI

Anemi er lav blodprosent (blodmangel), eller man kan mer presist si at det er for lite hemoglobin (fargestoffet i de røde blodlegemene) i blodet. Oppgaven til dette fargestoffet er å binde oksygen, og å frigi oksygen i cellene i kroppen. Hemoglobin er nødvendig for transport av oksygen fra lungene til kroppens celler. Hemoglobin-mengden er redusert ved anemi, og med det er kroppens tilgang til oksygen redusert. Hemoglobinmengden i kroppen kan være redusert ved at det er lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få røde blodlegemer

De som er mest utsatt for anemi er:

- Barn som vokser
- Blodgivere
- Kvinner med store menstruasjonsblødninger
- Gravide og ammende
- Personer med lavt kaloriinntak som for eksempel små barn, eldre, personer som slanker seg og vegeterianere.
- Personer med ensidig kosthold eller feilernæring.

ÅRSAKER

Noen vanlige årsaker til anemi er: 
* Jernmangelanemi - betyr at kroppens jernlagre er tomme. For at kroppen skal få lagd hemoglobin må den ha jern. Jernmangel anemi gir nedsatt fysisk yteevne og noe nedsatt funksjon i immunapparatet.

* Anemi under svangerskap - Blodprosenten synker under svangerskapet, fordi mengden blodvæske øker og blodet tynnes ut.

*Mangel på B12 vitamin og/eller folinsyremangel - Nedsatt opptak i magetarmkanalen

* Anemi ved kroniske sykdommer - Nyresvikt, leversykdommer, revmatiske sykdommer, sykdommer i magetarmkanalen, lavt stoffskifte blant annet.

Noen årsaker som er mer sjeldne er:

* Hemolytisk anemi

* Aplastisk anemi

* Talassemi

* Anemi ved kreftsykdommer

 

Del siden vår på sosiale medier